Detský Mozog (Novorodenec + Batoľa)

39,98  s DPH

– 2x kniha (Detský mozog – Novorodenec a Detský mozog – Batoľa)
– 2x vlastnoručný podpis Dr. Krause
– 2x osobné venovanie s vlastným textom a menom ručne napísaným Dr.Krause

Kategórie:

Detský mozog – Novorodenec

Mozog je pre mnohých ľudí veľkou záhadou. Napriek tomu, že každý z nás ho určitým spôsobom používa, málokto o ňom má dostatok informácií. Ak rodič spozná svoj mozog, je pravdepodobné, že efektívnejšie spozná mozog aj svojho dieťaťa. Ak rodič pomôže svojmu mozgu, tak dokáže lepšie pomôcť mozgu svojich detí. Ak rodič zmení svoj mozog, tak zmení aj mozog svojich detí. Proces je to jednoduchý – spoznaj, pomôž, zmeň. V knihe, ktorú držíte v rukách, sa venujeme najmä dvom témam – spoznaj a pomôž. Tému zmeň ponechám vo vašej réžii. Som presvedčený, že vďaka informáciám, ktoré získate po prečítaní tejto knihy, sa zmení váš spôsob myslenia, a teda aj váš mozog. Nedôjde síce k jeho výraznej štrukturálnej zmene, verím však, že dôjde k pozitívnej zmene jeho fungovania. Zmenou mozgu totiž dokážeme zmeniť nielen svoj život, ale aj životy ľudí okolo nás.

Detský mozog – Batoľa

Predkladaná publikácia je plynulým pokračovaním publikácie Detský mozog – Novorodenec, pričom je určená širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o detskú neuropsychológiu. Kniha je skoncipovaná tak, aby sa v prvom kroku čitateľ oboznámil s ontogenézou vývinu detského mozgu od začiatku druhého roka života až po koniec tretieho roku života. V druhej časti, ktorá tvorí nosnú časť samotnej publikácie je opísaných 24 situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť zo strany rodičov a týkajú sa mnohých aspektov dozrievania detského mozgu a prejavov s tým spojených. Každá situácia pozostáva z teoretického úvodu a následnej modelovej situácie, ktorá obsahuje aj konkrétne postupy a návody ako na dieťa reagovať reflektujúc neurovedné poznanie. Na záver každej kapitoly je taktiež pre čitateľa pripravené krátke zhrnutie danej témy. Kniha v tejto podobe ponúka ucelený exkurz do rozvoja detského mozgu a to od začiatku druhého roku života až po koniec tretieho roku života.

Hmotnosť 1,123 kg
Odosielame do 48 hodín