Prvá voľba pre firmy a jednotlivcov, ktorí sa chcú rozvíjať alebo potrebujú odbornú psychologickú pomoc.

Spoznajte nás
1 / 1

Ste v dobrých
rukách odborníkov

PhDr. Robert Krause, PhD., MPH, MBA

CEO I KRAUSE MENTAL CARE GROUP

Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než desiatimi rokmi. Už počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Ako dobrovoľník pôsobil napríklad na detskej onkológii a tiež v organizácii UNICEF. Svojimi prednáškami sa aktívne zapájal aj do projektu Školy pre Afriku. V roku 2015 bol vybraný medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania…

Celý profil

Komplexná psychologická starostlivosť

Vašu firmu tvoria vaši ľudia. A výkony Vašich ľudí ovplyvňuje mnoho psychologických faktorov, pričom niektoré z nich sú na prvý pohľad skryté.

V KRAUSE MENTAL CARE GROUP Vám poskytneme komplexnú psychologickú starostlivosť pre Vás a Vašich zamestnancov tak, aby sme oslovili i tieto skryté faktory a napomohli tomu, aby sa Vaši ľudia cítili dobre vo svojej koži.

Pretože keď budú Vaši zamestnanci radi vo svojej koži, budú podávať lepší výkon v práci.

Orientujeme sa na pomoc vytvárať dlhodobé udržateľné zmeny

Napriek tomu sa hovorí, že človek by mal vedieť oddeliť pracovný a osobný život, a keď má problémy doma, neprenášať si ich do práce, tak to takto často nefunguje. Geštalt psychológia nám hovorí, že neuzatvorené tvary sa nám budú vracať do doby než ich uzavrieme. V preklade to znamená, že keď si so sebou tiahneme napríklad nevyriešený konflikt z osobného života, chcieť či nechcieť to ovplyvní aj náš pracovný výkon. Akákoľvek technika time-managementu to však dlhodobo nevyrieši.

Tohto efektu sme si počas našich vzdelávacích aktivít vedomí a okrem praktických cvičení do programu vnášame linku toho, že samotná technika nie je riešenie. Je dôležité doterajšie naučené spôsobilosti vnímať v kontexte našej osobnosti a nášho celkového štýlu a do toho ich zakomponovať. Iba takto sa dá docieliť udržateľná zmena. Je rozdiel medzi tým zmenu dosiahnuť a zmenu udržať. V KRAUSE MENTAL CARE GROUP sa orientujeme na pomoc vytvárať dlhodobé udržateľné zmeny.

Mental Services

Pravidelne opakujúce sa vstupy preložené nácvikmi s nadväznosťou medzi stretnutiami. Budeme sa venovať každý blok jednej psychologickej téme do hĺbky. Okrem teoretických znalostí si účastníci odnesú praktické zručnosti a cez opakované vstupy sa zvýši šanca, že získané znalosti úspešne pretavia do svojej každodennej pracovnej praxe.

 • TEORETICKÁ NÁPLŇ

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Training Center

Intenzívny niekoľkodenný tréningový pobyt Vášho tímu na mieste mimo civilizácie, kde bude celodenný priestor venovať sa svojmu rozvoju. Okrem intenzívneho zamerania na budovanie konkrétnej psychologickej spôsobilosti bude pozornosť venovaná aj rozvoju tímovej kohézie cez teambuildingové aktivity. Okrem intenzívneho tréningu bude výstupom taktiež rozpracovaný akčný plán na to, ako získané kompetencie ďalej využívať a trénovať v praxi.

 • TEORETICKÁ NÁPLŇ

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Workshop

Niekoľkohodinová akcia zameraná na predstavenie základného psychologického pozadia témy spoločne s aktivitami pre jeho lepšie uchopenie. Účastníci si odnesú fundamentálny vhľad do problematiky spoločne s praktickým základom; na ktorom môžu ďalej stavať vo svojom individuálnom štúdiu či ďalšom rozvoji. Pre dlhodobú využiteľnosť odporúčame po workshope vytvorenie študijnej skupiny v rámci tímu, kde môžu zdieľať svoj postup a vzájomne sa obohacovať.

 • TEORETICKÁ NÁPLŇ

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Individuálny koučing

Individuálny koučing (konzultácia) zameraný na manažérov s cieľom zefektívnenia komunikácie, vedenia ľudí, zlepšeniu vzťahu k sebe, vzťahu k spoločnosti, ale i spôsobu ako pracovať so svojimi vlastnosťami (prirodzené vlastnosti tvoria prirodzenú podstatu človeka – temperament). Vo veľkej miere je koučing zameraný na sebapoznanie a sebarozvoj manažéra a to práve kvôli tomu, lebo tím a jeho nálada sú do veľkej miery odrazom manažéra.

 • TEORETICKÁ NÁPLŇ

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Prednáška

Teoretická prednáška, ktorá sa bude týkať vopred dohodnutej témy z oblasti psychológie či osobnostného sebarozvoja. Prednáška bude vedená interaktívnou a pútavou formou tak, aby oslovila i emočnú zložku poslucháčov a zvýšila tým pravdepodobnosť, že si účastníci poskytnuté informácie zapamätajú a ďalej ich budú vedieť využiť vo svojich pracovných či osobných aktivitách.

 • TEORETICKÁ NÁPLŇ

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Assessment

Zážitkovou formou cez aktivity a skupinovú prácu zhodnotíme jednotlivé kompetencie účastníkov. Do programu assessmentu zapojíme rôzne psychodiagnostické nástroje pre detailnejší popis osobnosti. Na základe assessmentu navrhneme rozvojový plán ako s daným zamestnancom, ale i s tímom pracovať. Okrem toho navrhneme, aké ďalšie formy vzdelávania jednotlivému účastníkovi ponúknuť.

 • PRAKTICKÁ NÁPLŇ

 • DLHODOBÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Pridajte sa k našim klientom aj Vy

Ako vznikla naša značka a čo plánujeme

2013

Robert’s Academy

Vzdelávacia akadémia poskytujúca širokú paletu vzdelávacích kurzov v rámci Slovenskej a Českej republiky.

2015

ROPSY

Poradňa psychológa, individuálne a párové konzultácie zamerané na osobnostný rozvoj jednotlivca, ale aj firiem.

2017

RK Psyche

Vzdelávacia spoločnosť so zameraním na firemný sektor.

2020

KRAUSE

Značka KRAUSE vstúpila pod spoločnosť KRAUSE MENTAL CARE GROUP (KMCG). Je pre nás symbolom hrdosti, sily, stability a zodpovednosti, pomáha nám vytvárať vzťah s klientmi a odlíšiť sa od konkurencie.

2024

Klinika

Pripravujeme súkromnú psychologickú kliniku, ktorá bude poskytovať komplexnú psychologickú starostlivosť.

2024

Vydávateľstvo

Pripravujeme knižné vydavateľstvo zamerané na odborné publikácie z oblasti neurológie, psychológie a psychiatrie, ktoré budú vydávané v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

2025

Výskumné laboratórium

Pripravujeme špeciálne výskumné a diagnostické laboratórium s hlavným zameraním na výskum mozgu a rôznych neuropsychologických fenoménov.

Všetky aktuality
na jednom mieste